Budowa to sporo pracy i to nie tylko dla wykonawcy, ale także inwestora. Trzeba wybrać projekt, materiały, załatwić ekipy, często też postarać się o kredyt. Nie można także zapomnieć o papierach, które wymagają sporo czasu. Kluczowe znaczenie ma pozwolenie na budowę. Wiele osób zapomina, że dokument wydawany jest na określony czas, po którym traci ważność.

Pozwolenie na budowę nie jest bezterminowe

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, niezależnie, czy jest to mały domek, czy ogromny biurowiec, musimy załatwić wymagane dokumenty. Kluczowe znaczenie ma pozwolenie na budowę. Dokument jest także konieczny w przypadku; rozbudowy, nadbudowy, odbudowy oraz przebudowy obiektów budowlanych. Bez tego papierka nie można nic zrobić, ponieważ zostanie to uznane za samowolę budowlaną. Pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 lata, przez ten czas powinniśmy zacząć prace, w przeciwnym razie będziemy musieli starać się ponownie. Dokument traci także moc w przypadku przerwania prac na okres dłuższy niż 36 miesięcy. Prace można zacząć 14 dni od otrzymania pozwolenia, jest to czas na wnoszenie ewentualnych sprzeciwów przez strony. Po dwóch tygodniach można zacząć działać.

Jak załatwić dokument?

Pozwolenie na budowę wydaje właściwy urząd miasta lub starostwo powiatowe. W nielicznych przypadkach trzeba się zgłosić do urzędu wojewódzkiego. Od niedawna, czyli od 1 lipca 2021 roku można złożyć wniosek w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budwnictwo. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza w czasach pandemii. Do wniosku musimy dołączyć trzy egzemplarze projektu budowlanego oraz inne dodatkowe dokumenty m.in.

  • opinie,
  • uzgodnienia, pozwolenia,
  • potwierdzenie uprawnień architekta,
  • wypis z rejestru gruntów swojej i sąsiednich działek,
  • oświadczenie, że mamy prawo dysponowania gruntem w celach budowlanych,
  • warunki zabudowy lub wypis z miejskiego planu zagospodarowania.

Urzędnicy mają 65 dni na wydanie decyzji, czyli planując inwestycję, musimy uwzględnić ten czas.

Toaleta na budowę

Przepisy nakładają także na wykonawcę obowiązek zapewnienia odpowiedniego zaplecza sanitarnego dla pracowników wykonawcy, wynika to z „Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa”. Najlepszym rozwiązaniem jest wynajem mobilnych toalet na budowę. Takie sanitariaty nie wymagają podłączenia do kanalizacji, są bardzo funkcjonalne i odporne na zmienne warunki pogodowe. Przy regularnym serwisie przenośnych toalet, co 7 dni, zaleca się przygotowanie 1 kabiny dla 7 osób (zgodnie z normą BS6465-1:2006).

Dowiedz się więcej na temat budowy pawilonu z płyt warstwowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *