Wspólnota mieszkaniowa to coś więcej niż tylko grupa mieszkańców. To przede wszystkim zespół, którego zadaniem jest efektywne zarządzanie posiadaną nieruchomością. Czasem jednak zdarza się, że zarządzanie wspólnotą mieszkaniową przerasta daną osobę (lub grupę osób). Co zrobić, by proces ten przebiegał płynnie i z pożytkiem dla wszystkich?

Czas na szkolenia, jak skutecznie zarządzać wspólnotą mieszkaniową

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową to bardzo skomplikowany proces, na który składa się odpowiednia komunikacja z wybranymi podmiotami, lokatorami, a nawet działającymi na wybranym obszarze jednostkami administracyjnymi. Dobre chęci tutaj nie wystarczą! Konieczne jest zapoznanie się z tak drobiazgowymi, a zarazem złożonymi procesami, jak:

 • przystępowanie do przetargów,
 • negocjowanie kosztów energii, ciepła i innych dóbr,
 • zarządzanie majątkiem wspólnym,
 • rozliczanie się z administracyjnymi podmiotami zewnętrznymi itd.,
 • przygotowywanie „gruntu” pod inwestycje,
 • organizowanie funduszy wspólnotowych wraz z ich ewidencją itd.

Pozornie wydaje się, więc, że zarządzanie wspólnotą przez jednego z mieszkańców jest niemożliwe. A jednak dzięki odpowiednim kursom, tematyka ta może zostać przybliżona zarówno konkretnym mieszkańcom, jak również osobom reprezentującym firmy zarządzające wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. Dodajmy, że przed 2013 rokiem (przed wprowadzeniem tzw. ustawy deregulacyjnej) profesjonalny zarządca wspólnoty mieszkaniowej musiał posiadać licencję. Obecnie nie ma takiego wymogu, ale sprawne dbanie o budynek i potrzeby mieszkańców wymaga wiedzy i praktyki.

Czego można dowiedzieć się podczas szkolenia?

Szkolenia dotyczące zarządzania wspólnotą mieszkaniową powinny przedstawić tą tematykę w możliwie jak najszerszy i najbardziej złożony sposób. Z drugiej strony szkolenie to musi zostać przeprowadzone w taki sposób, by jego uczestnicy potrafili wdrożyć w życie zdobytą w jego trakcie wiedzę. Dlatego profesjonalne szkolenia z zarządzania wspólnotą mieszkaniową, dotyczą przede wszystkim:

 • księgowości wspólnot mieszkaniowych i związanych z nią formalności dotyczących przede wszystkim obiegu dokumentów księgowych,
 • podatków VAT i CIT, a także roli, jaką pełnią one w kontekście zarządzania wybranymi nieruchomościami,
 • windykacji należności i związanej z nią problematyki dotyczącej zarządzania wspólnotowym budżetem,
 • komunikowania się z lokatorem na wielu płaszczyznach, również w kwestiach związanych z organizacją wspólnotowych inwestycji i finansów,
 • zmian w obowiązujących przepisach, które dokonały się w ostatnim roku i które są warte odnotowania.

Dobry kurs to nie tylko wiedza i sposób, w jaki zostanie ona przedstawiona. To również umiejętne zarządzanie nieruchomościami, dostępnym czasem, posiadanymi materiałami i dostępem do źródeł informacji. W trakcie kursu, którego tematyką jest zarządzanie wspólnotą mieszkaniową, certyfikat jest udzielana tym osobom, które będą brać udział w zajęciach.

Dowiedz się także, ile trwa kurs na wózek widłowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *